Werkdruktest

Werkdruktest

Wat zijn de mogelijke oorzaken voor burnout in het werk?

Beoordeel hoe vaak iedere situatie je hindert in je werk. Gebruik een schaal van 1 tot 9 om de situatie te beoordelen, 1per keer, 1 voor zeldzaam en de 9 voor constant
(U kunt deze deze pagina uitprinten zodat u het op uw gemak kunt doen).

Tel de score op voor een totaalscore.

Score
1.      Ik zit klem in een baan zonder vooruitzicht. ……..
2.      Ik heb niet de informatie die ik nodig heb om goed te presteren. ……..
3.      Ik ben het niet eens met mensen op het werk. ……..
4.      De leiding geeft voorkeurbehandelingen. ……..
 
5.      Mijn werk hindert mijn privé-leven. ……..
6.      Ik heb te weinig te doen. ……..
7.      Ik weet niet wat mijn baas vindt van mijn werk. ……..
8.      Mijn werk wordt niet gewaardeerd. ……..
 
9.      Ik ben geïsoleerd van de anderen. ……..
10.   Ik moet mijn waarden schikken naar andere waarden. ……..
11.   Mijn werk geeft geen voldoening. ……..
12.   Ik weet niet wat er van mij verwacht wordt. ……..
 
13.   Mijn werk is niet uitdagend. ……..
14.   Ik zie geen resultaten van mijn. ……..
15.   Ik vermijd mensen te vertellen waar ik werk of wat ik doe. ……..
16.   Ik krijg geen respect. ……..
 
17.   Ik word misschien ontslagen en daar kan ik niets aan doen. ……..
18.   Ik zit midden in een conflictsituatie. ……..
19.   Mensen concurreren met elkaar in plaats van samen te werken. ……..
20.   Ik moet werken in mijn vrije tijd. ……..
 
21.   Ik begrijp het doel van mijn werk niet. ……..
22.   Ik kan de problemen die mij worden toegewezen niet oplossen. ……..
23.   De hoeveelheid werk die ik heb hinder de uitvoering van mijn werk. ……..
24.   Het grootste gedeelte van mijn besteed ik aan routinezaken. ……..
 
25.   Ik heb niet veel gemeenschappelijks met mijn collega’s. ……..
26.   Prioriteiten die ik moet stellen, zin voor mij onduidelijk. ……..
27.   Mijn hart ligt niet in mijn werk. ……..
28.   Mijn baas is kritisch. ……..
 
29.   Ik weet niet wat ij goed of fout doe. ……..
30.   Ik krijg de schuld van andermans fouten. ……..
31.   De regels veranderen continu. ……..
32.   Mensen keuren af wat ik doe. ……..
33.   Mijn carrièreontwikkeling is niet wat ik had gehoopt. ……..
34.   Ik ben niet in staat om beslissingen te beïnvloeden die op mij betrekking hebben. ……..
35.   Het gebied en de verantwoordelijkheden van mijn baan zijn mij niet duidelijk. ……..
36.   Ik moet aan conflicterende vragen tegemoet komen. ……..
 
37.   Ik heb teveel te doen en te weinig om het te doen. ……..
38.   Collega’s ondermijnen me. ……..
39.   Ik ben overgekwalificeerd voor het werk dat ik doe. ……..
40.   Iemand anders strijkt met de eer van mijn werk. ……..
 
41.   Er is geen relatie tussen mijn prestatie en mijn succes. ……..
42.   Ik geloof niet in de organisatie. ……..
43.   Ik heb weinig echte successen. ……..
44.   Ik ben slacht een tand in het wiel van de organisatie. ……..
 
45.   Ik krijg informatie te laat om ernaar te handelen. ……..
46.   Mensen met wie ik werk begrijpen niet wat mijn rol is. ……..
47.   Ik moet procedures schenden om mijn werk voor elkaar te krijgen. ……..
48.   Machtspolitiek hindert me in de uitoefening. ……..
 
Totaalscore ……..

Conclusies verbonden aan de totaalscore:

48-168            : laag risico; neem preventieve actie
169-312          : gemiddeld risico; ontwikkel een plan om probleemgebieden aan te pakken
313-432          : hoog; correctieve actie is noodzakelijk

Conclusie per oorzaak:

4-14     : laag risico; neem preventieve actie
15-26   : gemiddeld risico; ontwikkel een plan om probleemgebieden aan te pakken
27-36   : hoog; correctieve actie is noodzakelijk

Wil jij weten hoe je anders met werkdruk kan omgaan?

Vraag en mail voor de mogelijkheden en vraag een gratis gesprek van 45 minuten aan.

button-contact-orange