PRIVACY

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling psycho-/hypnotherapie of ‘psychosociaal consult’, of NLP-coaching.
 • de kosten van het consult

Waarom we verder gegevens nodig hebben van u wanneer u eenmaal een overeenkomst heeft met Praktijk voor Transformatie, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Praktijk voor Transformatie.
 • Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Praktijk voor Transformatie.
 • Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘afmelden’ te klikken.

Burnouttest

Burnouttest:
(Dr. Beverly Potter)

Neem de afgelopen 6 maanden in gedachten, je werk en je privé- leven. Lees de volgende items door en omcirkel bij alle vragen een score, hoe vaak het symptoom op jou van toepassing is.

1 = nooit
2 = soms waar
3 = in de helft van de gevallen waar
4 = vaak waar
5 = bijna altijd waar

1.      Ik voel me moe, ook al heb ik voldoende slaap gehad. 1 2 3 4 5
             
2.      Ik ben ontevreden met mijn werk 1 2 3 4 5

 

3.      Ik voel me bedroefd zonder dat daar een echte reden voor is 1 2 3 4 5

 

4.      Ik ben vergeetachtig 1 2 3 4 5

 

5.      Ik ben geïrriteerd en val uit tegen mensen 1 2 3 4 5

 

6.      Ik vermijd mensen op het werk en in mijn privé- leven 1 2 3 4 5

 

7.      Ik heb slaapproblemen, omdat ik me zorgen maak over werk 1 2 3 4 5

 

8.      Ik ben vaker ziek dan vroeger 1 2 3 4 5

 

9.      Mijn houding ten opzichte van werk:

“Waar zou ik me druk om maken?”

1 2 3 4 5

 

 

10.   Ik raak betrokken in conflicten. 1 2 3 4 5

 

11.   Mijn prestaties worden slechter 1 2 3 4 5

 

12.   Ik gebruik alcohol en/of drugs om mij beter te voelen 1 2 3 4 5

 

13.   Met andere mensen communiceren is een inspanning 1 2 3 4 5

 

14.   Ik kan me niet meer concentreren op mijn werk zoals voorheen 1 2 3 4 5

 

15.   Mijn werk verveelt me 1 2 3 4 5

 

16.   Ik werk hard, maar bereik weinig 1 2 3 4 5

 

17.   Ik voel me gefrustreerd in mijn werk 1 2 3 4 5
18.   Ik vind het niet fijn om naar mijn werk te gaan 1 2 3 4 5

 

19.   Sociale activiteiten putten me erg uit 1 2 3 4 5

 

20.   Seks is niet de moeite waard 1 2 3 4 5

 

21.   Als ik niet werk, kijk ik voornamelijk TV 1 2 3 4 5

 

22.   Ik heb niet veel om me in mijn werk op te verheugen 1 2 3 4 5

 

23.   Ik pieker over het werk in mijn vrije tijd 1 2 3 4 5

 

24.   Mijn gevoelens over mijn werk mengt zich in mijn persoonlijke leven 1 2 3 4 5

 

25.   Mijn werk lijkt zinloos 1 2 3 4 5

 


Totaal van de omcirkelde cijfers opgeteld =

Conclusies verbonden aan de score:

25-50   :           Je doet het goed, maar let op de items waarop je score je score hoger is
51-75   :           Je doet het niet slecht en tref je preventieve maatregelen
76-100:            je loopt het risico burnout te raken, of als je dat geweest bent, je bent nog niet hersteld
101-125:         Je bent burnout aan het worden

Wil jij weten hoe jij je burnout kan transformeren?

Klik hier om een gratis gesprek aan te vragen!

Klik hier

 

 

 

home

Praktijk voor stressklachten en burnout

Marianne van der Pol

Ben je gestresst, overspannen of zit je tegen een burnout aan?

Ik help je weer ontspannen. Door je te leren met lastige en stressvolle situaties om te gaan Zo krijg je veel meer plezier in het leven.

Sinds 1999 heb ik al honderden mensen met succes gecoacht. De meeste van hen behaalden al in korte tijd hun doelen.